De onderneming VPS heeft naar ons geluisterd, heeft ons gevolgd in onze noden, heeft ons voorstellen geformuleerd om de werf op te starten.

Wij hebben op de firma VPS beroep gedaan om de verbouwingswerken aan ons appartement gelegen te Koksijde te coördineren.

Gevolg aan een verkeersongeval ben ik in een rolstoel terechtgekomen. De specifieke noden van een paraplegie-patiënt zijn over het algemeen weinig gekend bij het grote publiek.

De onderneming VPS heeft naar ons geluisterd, heeft ons gevolgd in onze noden, heeft ons voorstellen geformuleerd om de werf op te starten. Wij hebben de gelegenheid gehad om showrooms te bezoeken, catalogi te doorlopen, maar ook VPS in te lichten over de specifieke en noodzakelijke uitrusting.

Gedurende de werfverrichtingen heeft VPS de diverse beroepsgroepen gevolgd die in ons appartement aan het werken waren. Elk groep werd zeer duidelijk gebriefd naar gelang onze eisen. Deze beroepsgroepen, zeer bekwaam, hebben ook de gelegenheid gehad voorstellen te formuleren waarvan sommige echt noodzakelijk bleken waardoor praktische oplossingen werden bedacht in zake verplaatsingen, toegankelijkheid, functionaliteit.
Wij voelden aan dat elkeen luisterde naar onze noden.

De opvolging van elke stap was uiterst nauwkeurig. Elke vraag, elke beoordeling werd onmiddellijk behandeld. Steeds hebben wij een kopie mogen ontvangen van de mails uitgewisseld tussen VPS en de diverse beroepsgroepen, zo waren wij voortdurend op de hoogte van de evolutie van de werf. Regelmatig ontvingen wij foto’s van de belangrijke stappen.

VPS heeft elke beroepsgroep nauwkeurig gevolgd, met zorg de budgetten niet te overschrijden en nauwkeurig de facturen na te zien. VPS heeft de uitdaging aangenomen en zo hun proffesionalisme aangetoond. Wij kunnen ons enkel maar verheugen over onze keuze en VPS aanbevelen. Achter deze 3 letters, staan Paul, de vader en Dennis, de zoon, belangrijk te melden is de menselijke kant die een belangrijke plaats heeft ingenomen in wat wij met VPS hebben beleefd! Dit project hebben ze met hart en ziel uitgevoerd alsof ze het uitvoerden voor hen of een van hun naasten.

Met dank dat u het ons mogelijk heeft gemaakt opnieuw ten volle te kunnen genieten van ons vakantieplekje waar we zo aan gehecht zijn!

Pierre en Bénédicte de Tender-de Moffarts (Sint-Truiden)

Ons project: Renovatie appartement Valparaiso 05.01 - Koksijde

bekijk dit project